Upper-Intermediate (Orta Üstü) Seviyesi2020-02-21T09:24:22+03:00

Project Description

Genel İngilizce

Upper-IntermediateSeviyesi

Loading

Upper-Intermediate (Orta Üstü) Seviyesi

İngilizce eğitimlerinde öğretilecek olan yabancı dil, bölümlere ayrılır. Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları’nda ise bu 6 bölümdür: A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere 6 adet seviyemiz vardır. Sırasıyla bunlar: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced ve Upper Advanced olarak geçer.

Her seviyenin bitiminde öğrenci belirli yetkinliklerde İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. Yeni bir dil öğrenme aşamasında olan kişilerin bilmesi gereken şey bunun bir süreç olduğudur ve her atlanılan seviyeyle öğrendikleri dile daha hakim olacaklarıdır.

İngilizce öğrenirken en güzel yol öğrenciye gereken bilgileri öğrettikten sonra bunu kullanma becerisini kazandırmaktır. Bunu yaparken de İngilizce’yi altı koldan öğreteceğiz: gramer, kelime, okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Öğrenci kendisi için gerekli bilgileri öğrendikten sonra bunları alıştırmalara döker. Bunları da hem sınıfta diğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte, hem de kendisine verilen ödevlerle pekiştirir.

Upper-Intermediate (Orta Üstü) Seviyesi Nedir ?

Upper Intermediate Hangi seviye?


Orta seviyenin son seviyesi olan B2 seviyesinde öğrencilerimiz, günlük hayatta ihtiyaç duyacakları İngilizceyi tam olarak öğrenmiş olur. Akıllarından geçen her şeyi İngilizce söyleyebilir, farklı aksanları anlayabilir, İngilizce bir metini okuyup anlayabilir ve çeviri yapabilir. Genel İngilizce’nin bitip, akademik İngilizce’ye geçilen seviyedir. İngilizce’nin sözlü ve yazılı olarak akıcı, düzgün ve doğru biçimde kullanabildiği seviyedir. Kendi mesleğiyle ilgili sunum yapabilir, rahatlıkla mail yazabilir ve cevaplayabilir.

Uzun konuşmaları ve konferansları anlayabilir. Devrik cümleleri ya da farklı aksanları anlayabilir. Tüm sosyal haber ağları ve televizyonda geçen videoları, programları anlayabilir. Altyazısız film izleyebilir.

Makaleleri, raporları okuyup anlayabilir. İngilizce kitapları sözlük kullanmadan okuyabilir.

Ana dili İngilizce olan kişilerle rahatlıkla konuşup anlaşabilir. Kendini akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilir. Günlük ya da akademik bir tartışmaya katılabilir. İngilizce sunum yapabilir.

Birçok konuyla ilgili detaylı metinler yazabilir. Bilgi aktarımı yapan ve belli bir görüşü destekleyen ya da ona karşı çıkan sebepleri veren bir makale ya da rapor yazabilir.

B2 (Upper Intermediate) seviyesinde işlenecek konular

B2 (Upper Intermediate) Seviye Konu Başlıkları
Review of the tense system: simple, continuous and perfect aspect
Compund Adjectives
Auxiliary Verbs
Compound adjectives
Modals of Speculation: might/may/can’t/must
Used to-past habits
be/get used to
Past Perfect Simple
Past Perfect Continuous
Infinitives
Word Formation
Gerunds, Adverbs
Discourse Markers in Speech
1st & 2nd Contitionals
Phrasal Verese, 3rd Conditional
Synonyms (Formal & Informal)
Prefer/rather, “if” (Provided that/unless/as long as
American vs. British Vocabulary
Wish Clauses
The Use of metaphors
similes and idioms
Indirect Questions
Adjectives, Passive Constructions
Suffices
Causatives
get/have something done
Prefixes
Particilple Clauses
Synonyms Antonyms
Intensifying Adjectives
Future in the past
Future Perfect Simple
Idioms, Future Perfect Continuous
Past Modals
Review of Reported Speech
Inversion

B2 (Upper Intermediate) seviyesi İçin Ücretsiz Aktivite Dersleri

Erken Kayıt Fırsatlarından Haberdar olmak için Mail Listemize Kaydolun

İngilizce kursumuzun sınırlı kontenjanlarında sizin de yeriniz olsun.