Hemen Yaz
Hemen Ara

Ücretsiz deneme dersi için hemen formu doldur!


Pre-Intermediate (Ön Orta) Seviyesi

Bilgi Al

Diğer Yazılar

Pre-Intermediate (Ön Orta) Seviyesi

İngilizce eğitimlerinde öğretilecek olan yabancı dil, bölümlere ayrılır. Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları’nda ise bu 6 bölümdür: A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere 6 adet seviyemiz vardır. Sırasıyla bunlar: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced ve Upper Advanced olarak geçer.

Her seviyenin bitiminde öğrenci belirli yetkinliklerde İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. Yeni bir dil öğrenme aşamasında olan kişilerin bilmesi gereken şey bunun bir süreç olduğudur ve her atlanılan seviyeyle öğrendikleri dile daha hakim olacaklarıdır.

İngilizce öğrenirken en güzel yol öğrenciye gereken bilgileri öğrettikten sonra bunu kullanma becerisini kazandırmaktır. Bunu yaparken de İngilizce’yi altı koldan öğreteceğiz: gramer, kelime, okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Öğrenci kendisi için gerekli bilgileri öğrendikten sonra bunları alıştırmalara döker. Bunları da hem sınıfta diğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte, hem de kendisine verilen ödevlerle pekiştirir.

Pre-Intermediate (Ön Orta) Seviyesi Nedir ?

İkinci seviyemiz olan A2 seviyemiz temel İngilizce bilgilerini görmüş, kendiyle ve çevresiyle ilgili bilgileri sözlü ve yazılı olarak aktarabilen, günlük konuşma diline hakim öğrencilerimizin başlayacakları seviyedir. A1 eğitimini bizde almış ya da yapılan seviye tespit sonucunda bu niteliklere sahip olan öğrenciler A2 seviyemizden eğitime başlayacaklardır. Bu seviyede öğrencilerimiz temel gramer eğitimini neredeyse bitirirler. A2 seviyesi temel İngilizce eğitiminin sonu, orta düzeyde İngilizce eğitiminin öncesidir. Bu seviyede öğrenci günlük konuşmaların yanında, somut şeylerle birlikte duygu ve düşüncelerini de anlatabilecek kadar İngilizce seviyesine sahip olmuş olur.