İngilizce eğitimlerinde öğretilecek olan yabancı dil, bölümlere ayrılır. Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları’nda ise bu 6 bölümdür: A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere 6 adet seviyemiz vardır. Sırasıyla bunlar: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced ve Upper Advanced olarak geçer.

Her seviyenin bitiminde öğrenci belirli yetkinliklerde İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. Yeni bir dil öğrenme aşamasında olan kişilerin bilmesi gereken şey bunun bir süreç olduğudur ve her atlanılan seviyeyle öğrendikleri dile daha hakim olacaklarıdır.

İngilizce öğrenirken en güzel yol öğrenciye gereken bilgileri öğrettikten sonra bunu kullanma becerisini kazandırmaktır. Bunu yaparken de İngilizce’yi altı koldan öğreteceğiz: gramer, kelime, okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Öğrenci kendisi için gerekli bilgileri öğrendikten sonra bunları alıştırmalara döker. Bunları da hem sınıfta diğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte, hem de kendisine verilen ödevlerle pekiştirir.

Pre-Intermediate (Ön Orta) Seviyesi Nedir ?

İkinci seviyemiz olan A2 seviyemiz temel İngilizce bilgilerini görmüş, kendiyle ve çevresiyle ilgili bilgileri sözlü ve yazılı olarak aktarabilen, günlük konuşma diline hakim öğrencilerimizin başlayacakları seviyedir. A1 eğitimini bizde almış ya da yapılan seviye tespit sonucunda bu niteliklere sahip olan öğrenciler A2 seviyemizden eğitime başlayacaklardır. Bu seviyede öğrencilerimiz temel gramer eğitimini neredeyse bitirirler. A2 seviyesi temel İngilizce eğitiminin sonu, orta düzeyde İngilizce eğitiminin öncesidir. Bu seviyede öğrenci günlük konuşmaların yanında, somut şeylerle birlikte duygu ve düşüncelerini de anlatabilecek kadar İngilizce seviyesine sahip olmuş olur.

Dinlenme

Tv ya da gazetelerde yer alan haberlerin neyle ilgili olduğunu ve basit ifadelerin anlamını çözebilir. Günlük konuşmalarda kendisine yöneltilen açık ve basit ifadeleri anlayabilir. Temel kişisel bilgileri, alışverişle ilgili terimleri anlayabilir. Araçlarda kullanılan GPS, navigasyon vb. cihazlardaki talimatları anlayabilir.

Okuma

Günlük hayatla ilgili yazılan konuları/soruları anlayabilir. ATM yönergelerine göre işlem yapabilir. Uluslararası tesislerdeki anons tabelalarını anlayabilir. Kısa, basit hikayeleri okuyup anlayabilir. Marketlerdeki ürünlerin içeriklerini, üretim ve son kullanma tarihlerini okuyabilir. Dijital aletlerin basit yönergelerini anlayabilir.

Konuşma

Yiyecek/içecek siparişi verebilir. İnsanların nasıl olduklarını sorup cevap verebilir. Mağazalarda, kafelerde, bankalarda basit işlemleri yapabilir. Nerede olduğunu söyleyebilir ve buluşma yeri ayarlayabilir. İnsanlara işte veya boş zamanlarında ne yaptıklarını sorabilir ve bu tür sorulara cevap verebilir.

Yazma

Kısa, basit notlar ve mesajlar yazabilir. Günlük hayatla ilgili basit tabirler ve cümleler yazabilir. Bir olayın ne zaman, nerede olduğunu rapor edebilir. Eğitim geçmişini, işini, ilgi alanlarını, özel yeteneklerini içeren bir anket doldurabilir. Kısa ilanlar yazabilir.

A2 Pre-Intermediate (Ön Orta ) Seviyesi Konu Başlıkları

A2 Ön Orta  Seviye – Pre-Intermediate Konu Başlıkları
 • Present Simple vs. Present Continuous
 • Time Expressions
 • Demonstratives
 • Stative Verbs
 • Infinives of Purpose Quantiifiers: a little / little, a few / few,
 • a lot of / lots of
 • many / several
 • can / can’t, should, shouldn’t, must, mustn’t, need to / needn’t
 • Past Simple – Regular Verbs
 • Had to / didn’t have to
 • Irregular Verbs
 • Used to for past habits
 • Subject & Object Questions
 • Conjunctions demonstrating chronology
 • Past Continuous
 • When/While/as
 • Past Simple vs Past Continuous
 • Superlative Adjectives
 • Using adverbs of degree with adjectives
 • Imperatives
 • Comparative Adjectives
 • Adjective Order
 • Adverbs
 • Present Perfect Tense just/already/yet
 • Present Perfect Continuous for & since
 • Past Simple
 • been & gone
 • Passive Voice in the present and Past Simple Tense
 • 1st Conditional
 • Relative Pronouns
 • 2nd Conditional
 • Too & Enough
 • Going to (future)
 • Reported Speech
 • Future Simple Tense
 • Prepositions of time –in/on/at
 • Going to

Bir cevap yazın