Hemen Yaz
Hemen Ara

Ücretsiz deneme dersi için hemen formu doldur!


Advanced Üst Seviyesi

Bilgi Al

Advanced Üst Seviyesi

İngilizce eğitimlerinde öğretilecek olan yabancı dil, bölümlere ayrılır. Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları’nda ise bu 6 bölümdür: A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere 6 adet seviyemiz vardır. Sırasıyla bunlar: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced ve Upper Advanced olarak geçer.


Her seviyenin bitiminde öğrenci belirli yetkinliklerde İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. Yeni bir dil öğrenme aşamasında olan kişilerin bilmesi gereken şey bunun bir süreç olduğudur ve her atlanılan seviyeyle öğrendikleri dile daha hakim olacaklarıdır.


İngilizce öğrenirken en güzel yol öğrenciye gereken bilgileri öğrettikten sonra bunu kullanma becerisini kazandırmaktır. Bunu yaparken de İngilizce’yi altı koldan öğreteceğiz: gramer, kelime, okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Öğrenci kendisi için gerekli bilgileri öğrendikten sonra bunları alıştırmalara döker. Bunları da hem sınıfta diğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte, hem de kendisine verilen ödevlerle pekiştirir.


Advanced (Üst) Seviyesi Nedir ?

İleri derecede İngilizce konuşulan seviyedir. Bu seviyedeki öğrenciler ana dilleri gibi İngilizceyi kullanabilir. Uzun konuşmaları rahatlıkla anlayabilir. Altyazısız film ve tv izleyebilir. İngilizce bir kitap yazabilir. Düşündüklerini ayrıntılı, uzun ve akıcı bir şekilde ifade edebilir.

Advanced (Üst) Seviyesi Konu Başlıkları


Inversion

Introductory “It” Formal Discourse Markers in Writing

Adverbials

Reflexive Pronouns

Phrases referring to the future (due to; expected to; likely to etc.)

Future Tenses: future simple; going to; future continuous; future perfect continuous, Future with present tenses

modals & insubordinate clauses

Future in the past

Linking words related to time

Cleft sentences

Formal & informal ways of comparing

Adding emphasis

gerunds & infinitives

Passive forms

distancing devices

Continuous versus simple aspect: verbs with different meanings

Can/can’t, must/mustn’t

review conditionals

alternatives to “if”

Mixed Conditionals

Subjunctive case in noun clauses

paraphrasing using restatement

Synonyms

Conjuctions & Linking Words

Speculating: past modals

Wishes & unreal past

Countable/uncountable nouns

subject-verb agreement

ever & never