You are currently viewing Advanced (Üst) Seviyesi

Advanced (Üst) Seviyesi

%100 Öğrenme Garantisi İle İngilizce

İngilizce eğitimlerinde öğretilecek olan yabancı dil, bölümlere ayrılır. Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları’nda ise bu 6 bölümdür: A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere 6 adet seviyemiz vardır. Sırasıyla bunlar: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced ve Upper Advanced olarak geçer.

Her seviyenin bitiminde öğrenci belirli yetkinliklerde İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. Yeni bir dil öğrenme aşamasında olan kişilerin bilmesi gereken şey bunun bir süreç olduğudur ve her atlanılan seviyeyle öğrendikleri dile daha hakim olacaklarıdır.

İngilizce öğrenirken en güzel yol öğrenciye gereken bilgileri öğrettikten sonra bunu kullanma becerisini kazandırmaktır. Bunu yaparken de İngilizce’yi altı koldan öğreteceğiz: gramer, kelime, okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Öğrenci kendisi için gerekli bilgileri öğrendikten sonra bunları alıştırmalara döker. Bunları da hem sınıfta diğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte, hem de kendisine verilen ödevlerle pekiştirir.

Advanced (Üst) Seviyesi Nedir ?

İleri derecede İngilizce konuşulan seviyedir. Bu seviyedeki öğrenciler ana dilleri gibi İngilizceyi kullanabilir. Uzun konuşmaları rahatlıkla anlayabilir. Altyazısız film ve tv izleyebilir. İngilizce bir kitap yazabilir. Düşündüklerini ayrıntılı, uzun ve akıcı bir şekilde ifade edebilir.

Dinleme

Farklı aksanları, deyimleri ve devrik cümleleri anlayabilir. Kullanma talimatları ya da yönergeleri ilk seferde anlayabilir. Bir konferansı hiç zorlanmadan dinleyip anlayabilir.

Okuma

Uzun, karmaşık ve terimlerle dolu bir yazıyı okuyup anlayabilir. Çağdaş edebi metinleri okuyup anlayabilir. Soyut anlamları, fikirleri ve bağlantıları anlayabilir. Sosyal, siyasi, tarihi ve ekonomik konularla ilgili bir metini zorlanmadan okuyabilir.

Konuşma

Ana dili İngilizce olan kişilerle hiç zorlanmadan konuşabilir. Resmi ya da sivil bir kuruluşta işlerini rahat bir şekilde görebilir. Duraksamadan, uzun ve mesleki konularla ilgili konuşabilir. Bir mahkemede ifade verebilir.

Yazma

Bir kitap, bir film senaryosu ya da hukuki bir dilekçe yazabilir. Resmi mektuplar yazabilir. Özel bir branşla ilgili bir makale kaleme alabilir.

Advanced (Üst) Seviyesi Konu Başlıkları

 • Inversion
 • Introductory “It” Formal Discourse Markers in Writing
 • Adverbials
 • Reflexive Pronouns
 • Phrases referring to the future (due to; expected to; likely to etc.)
 • Future Tenses: future simple; going to; future continuous; future perfect continuous, Future with present tenses
 • modals & insubordinate clauses
 • Future in the past
 • Linking words related to time
 • Cleft sentences
 • Formal & informal ways of comparing
 • Adding emphasis
 • gerunds & infinitives
 • Passive forms
 • distancing devices
 • Continuous versus simple aspect: verbs with different meanings
 • Can/can’t, must/mustn’t
 • review conditionals
 • alternatives to “if”
 • Mixed Conditionals
 • Subjunctive case in noun clauses
 • paraphrasing using restatement
 • Synonyms
 • Conjuctions & Linking Words
 • Speculating: past modals
 • Wishes & unreal past
 • Countable/uncountable nouns
 • subject-verb agreement
 • ever & never

Bir cevap yazın