Advanced (Üst) Seviyesi2019-01-15T20:52:45+03:00

Project Description

Genel İngilizce

Advanced (Üst) Seviyesi

Loading

Advanced (Üst) Seviyesi

İngilizce eğitimlerinde öğretilecek olan yabancı dil, bölümlere ayrılır. Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları’nda ise bu 6 bölümdür: A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere 6 adet seviyemiz vardır. Sırasıyla bunlar: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced ve Upper Advanced olarak geçer.

Her seviyenin bitiminde öğrenci belirli yetkinliklerde İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. Yeni bir dil öğrenme aşamasında olan kişilerin bilmesi gereken şey bunun bir süreç olduğudur ve her atlanılan seviyeyle öğrendikleri dile daha hakim olacaklarıdır.

İngilizce öğrenirken en güzel yol öğrenciye gereken bilgileri öğrettikten sonra bunu kullanma becerisini kazandırmaktır. Bunu yaparken de İngilizce’yi altı koldan öğreteceğiz: gramer, kelime, okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Öğrenci kendisi için gerekli bilgileri öğrendikten sonra bunları alıştırmalara döker. Bunları da hem sınıfta diğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte, hem de kendisine verilen ödevlerle pekiştirir.

Advanced (Üst) Seviyesi Nedir ?

İleri derecede İngilizce konuşulan seviyedir. Bu seviyedeki öğrenciler ana dilleri gibi İngilizceyi kullanabilir. Uzun konuşmaları rahatlıkla anlayabilir. Altyazısız film ve tv izleyebilir. İngilizce bir kitap yazabilir. Düşündüklerini ayrıntılı, uzun ve akıcı bir şekilde ifade edebilir.

Farklı aksanları, deyimleri ve devrik cümleleri anlayabilir. Kullanma talimatları ya da yönergeleri ilk seferde anlayabilir. Bir konferansı hiç zorlanmadan dinleyip anlayabilir.

Uzun, karmaşık ve terimlerle dolu bir yazıyı okuyup anlayabilir. Çağdaş edebi metinleri okuyup anlayabilir. Soyut anlamları, fikirleri ve bağlantıları anlayabilir. Sosyal, siyasi, tarihi ve ekonomik konularla ilgili bir metini zorlanmadan okuyabilir.

Ana dili İngilizce olan kişilerle hiç zorlanmadan konuşabilir. Resmi ya da sivil bir kuruluşta işlerini rahat bir şekilde görebilir. Duraksamadan, uzun ve mesleki konularla ilgili konuşabilir. Bir mahkemede ifade verebilir.

Bir kitap, bir film senaryosu ya da hukuki bir dilekçe yazabilir. Resmi mektuplar yazabilir. Özel bir branşla ilgili bir makale kaleme alabilir.

Advanced (Üst) Seviyesi Konu Başlıkları

C1 Üst Seviye – Advanced Konu Başlıkları
Inversion
Introductory “It” Formal Discourse Markers in Writing
Adverbials
Reflexive Pronouns
Phrases referring to the future (due to; expected to; likely to etc.)
Future Tenses: future simple; going to; future continuous; future perfect continuous, Future with present tenses
modals & insubordinate clauses
Future in the past
Linking words related to time
Cleft sentences
Formal & informal ways of comparing
Adding emphasis
gerunds & infinitives
Passive forms
distancing devices
Continuous versus simple aspect: verbs with different meanings
Can/can’t, must/mustn’t
review conditionals
alternatives to “if”
Mixed Conditionals
Subjunctive case in noun clauses
paraphrasing using restatement
Synonyms
Conjuctions & Linking Words
Speculating: past modals
Wishes & unreal past
Countable/uncountable nouns
subject-verb agreement
ever & never

Advanced (Üst) Seviyesi İçin Ücretsiz Aktivite Dersleri

Erken Kayıt Fırsatlarından Haberdar olmak için Mail Listemize Kaydolun

İngilizce kursumuzun sınırlı kontenjanlarında sizin de yeriniz olsun.