You are currently viewing Ielts Sınavı Hakkında
Ielts Sınavı Hakkında

Ielts Sınavı Hakkında

İngilizce dil yeterliliğinin geçerli olduğu herhangi bir kuruma başvurmadan herkes gireceği Ielts Sınavı hakkında bilgi sahibi olmak ister. Günümüzde neredeyse her kurumda, başvuru için verdiğiniz cv’lerdeki yabancı dil düzeyinize bakılır. İşinizle alakalı olsun olmasın, işverenler her zaman yabancı diller konusunda daha yetkin olan kişileri işe alacaktır. Eğer güzel bir özel kurumda iş sahibi olmak istiyorsanız İngilizce bildiğinizi kanıtlamak için Ielts Sınavı sonucunuza ihtiyacınız olacak.

Neredeyse Herkesin Girdiği Ielts Sınavı Nedir?

Uzun ismi International English Language Testing System olan Ielts Sınavı, İngilizcenin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde iş sahibi veya eğitim görmek isteyen girdiği önemli bir sınavdır. Bu sınavın amaçları İngilizce dil yeterliliklerini ölçmek ve değerlendirmek olmakla birlikte bu sınav uluslararası bir geçerliliğe sahiptir. Bu sınav Birleşik Krallıktaki Cambridge Üniversitesi, British Council ve Avustralya’nın ortak mülkiyetindedir. Ülkemizde ise bu sınav British Council ve IDP Türkiye kurumları tarafından yapılıyor.

IELTS’te Ölçülen Temel Beceriler Nelerdir?

Söz konusu olan bir dilin yeterliliğin ölçmek olduğu için bir dil nerelerde kullanılıyorsa oralarda yetkinlik sahibi olmanız beklenecektir.

Bir dilde yetkin olabilmeniz için iyi bir düzeyde sahip olmanız gereken beceriler şunlardır:

  • Dinleme
  • Okuma
  • Yazma
  • Konuşma

Bir televizyon dizisi izlerken kullanılan dilden o dizinin ne anlattığını anlayabiliyoruz. Kitap okurken okuduğumuz şeyleri kelimelerin anlamlarını bilmek yoluyla anlıyoruz. Bu sebeplerden ötürü Ielts Sınavından yüksek bir puan alabilmek için bu yetkinliklere sahip olmak gerekiyor.

Ielts Sınavı Hakkında
Ielts Sınavı Hakkında

Ielts’in İki Farklı Sınav Seçeneği Bulunuyor

Ilets Sınavı hakkında şaşıracağınız en temel şeylerden biri ortada iki tane sınav olmasıdır. Yani kendi ihtiyaçlarınıza göre bir sınavı seçebiliyorsunuz. Bu seçeneklerden ilki General, ikincisi de Academic Ielts’tir. Bu sınavlar arasındaki en önemli ayrım okuma ve yazma bölümlerindeki farklılıklardır.

Academic Ielts sınavında okuma bölümünde eğitimle ilgili akademik konular bulunur. General Ielts sınavında ise size okumanız için genel konular verilir. Academic Ielts sınavındaki yazma bölümünde ilk olarak önünüze verilen bir grafiği yorumlamanız beklenirken, ikinci bölümünde eğitimle ilgili bir makale yazarsanız. General Ielts sınavında ise yazacağınız ilk şey bir mektupken, ikincisi genel bir konuda yazacağınız deneme yazısıdır.

Ielts’in Sınav Süresi Ne Kadardır?

4 ana yetkinlik sınavından oluşan Ielts sınavı toplamda 2 saat 45 dakikadır. Bu sınavın dinleme süresi 30, okuma sürresi 60, yazma süresi 60 ve konuşma süresi 11 -14 dakikadır. Dinleme, okuma ve yazma yetkinliklerinin ölçüldüğü sınavlar tek aşamada gerçekleştirilir. Konuşma sınavı ise ayrı bir oturumda yapılacaktır. Konuşma sınavı bazı durumlarda aynı gün bazı durumlarda da farklı günde gerçekleştirilebilir. Sınava başvurunuzu yaparken konuşma sınavının günü ve saati de önünüzde gözükecektir. Yani son anda haber almazsınız, bundan korkmanıza gerek yok.

Ielts Sınavı Hangi Tarihlerde Düzenlenir?

Ielts sınavının kesin bir tarihi olmamakla beraber Ielts yaklaşık 10 günde bir düzenlenir. Bu sınavın kontenjan sınırı olduğu için sınava girmeyi planladığınız günden en az 1 ay önce sınav başvurusunda bulunmanız önerilir.

Ielts Sınavının Sonuçlarını Nasıl Değerlendirmelisiniz?

Ielts sınavındaki puanlama sistemi alışık olduğumuz gibi 5 üzerinden değil, 9 üzerindendir. 9 bir bölümden alabileceğiniz en yüksek puandır. Her bölümün ayrı ayrı puanlaması yapıldıktan sonra hepsinin aritmetik ortalaması alınarak genel puana ulaşılır.

Eğer puanınızın virgülden sonrası 25-49 ve 75-99 arasındaysa bir üst puana, bu aralıkların altında bir değer ise bir alt puana yuvarlanır. Yani 4,78 aldıysanız puanınız 5 ama 4,24 aldıysanız puanınız 4 olacaktır. Ancak 4,25 aldıysanız bu puan 4.5 olacaktır.

Bir cevap yazın