You are currently viewing İngilizce Akademik Sınavlar
İngilizce Akademik Sınavlar

İngilizce Akademik Sınavlar

İngilizce kuşkusuz ki artık dünyada çok popüler olan bir dildir. Üniversitelerde genelde İngilizce hazırlık bulunur, ulusal ve uluslararası düzeyde işe girecek insanın İngilizce dil yeterliliği olması istenir ve kişi bunu bir belgeye dayandırmak zorundadır. Bu belgenin dünya genelinde geçerliliği olması istenir, genellikle çoğu kişinin tercih ettiği belirli akademik sınavlar bulunur. Bu sınavlar belirli aşamalardan oluşur ve kişinin İngilizce okumak, yazmak, kendini ifade etmek, dinleme kalitesi gibi becerilerinin üzerinde durur. Bu sınavları aşağıda sıralarsak:

YDS

YDS sınavı, ulusal yapılan bir sınavdır fakat her yerde geçerlilik görür. Bu sınava ülkemizde akademisyen olmak ve yurt dışında doktora veya master yapmak isteyen insanların girmesi zorunludur, bu sınavı düzenleyen ve aynı zamanda bu eğitim işleriyle uğraşan Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) bunu zorunlu kılan merciidir.

YDS sınavı sadece İngilizce değil birçok dil için yapılır. 80 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınav uygulanır. Kişini anlama ve sözcük bilgisini ölçmek için sorular bulunur. Yüksek Öğretim Kurulu sınav geçerliliği süresini yaşam boyu yapmıştır. Yine de bazı kurumlarda işin rengi değişir. Kamusal yerlerde genellikle kabul gören bu sınav Türkiye’de mühim bir yer kaplar.

İngilizce Akademik Sınavlar
İngilizce Akademik Sınavlar

IELTS

Türkçe açılımı uluslararası İngilizce dili sistemidir. Cambridge University, İngiliz Council tarafından hazırlanan bir sınavdır. Başta İngiltere, Avusturya, Yeni Zelanda, İrlanda, ABD olmak üzere çoğu ülkede ve ülkemizde hazırlık sınıfını direk geçmek için ve dil yeterliliği göstergesi için kullanılır. Sınavın iki türü vardır ve girerken buna göre seçmek gerekir, lisanslar veya lisansüstü için geçerli olanı akademik olanıdır. Bu sınava girmek için artık İngilizce seviyesinin belirli bir seviyeye ulaşmış olması gerekir.

Bu şarttan başka herhangi bir şart aranmamaktadır. Genellikle İngilizce eğitim görecek veya doktora yapacak öğrenciler girse de iş dünyasında da oldukça popüler bir sınavdır. Sınavda geçersizlik veya kalma durumu yoktur, sadece İngilizce seviyesi ölçüldüğünden sınava her düzeyde kişi de isterse katılabilir fakat yüksek İngilizce standardı ile yapılabilecek bir sınavdır. Sınav yüz otuz beş ülkede geçerlilik görür. Sınavın kabul süresi iki senedir ve iki saat 45 dakika süren bir sınavdır. Seviyeye göre verilen puanlar 0 ile 9 arasındadır.

TOEFL

Artık belirli bir kabul görmüş, Kanada ve ABD merkezli olup dünya çapında değer görmüş bir sınavdır. Sınav New Jerseyda hazırlanır, ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce dil seviyesini ölçen bir sınavdır. Eğitimsel işlerde yani üniversite İngilizce hazırlık sınavının direk geçilmesinde, yurt dışı master da, doktoralar da kullanılır. Bunun yanı sıra belli kurumlara iş başvuruşu yaparken de istenir.

İngilizcenin devamlı olduğu bir alanda TOEFL yaygın olarak kullanılır. PBT ve IBT olarak iki türe sahiptir, aralarındaki fark konuşma bölümünün birisinde var birisinde yok olmasıdır. TOEFL, yüz otuz ülkede geçerlilik sağlar. Uluslararası alanda yer edindiği TOEFL iş ve eğitim alanında bir sigorta haline gelmiştir. Sınav süresi dört saattir. Bu sınavda yeterlilik belgesi alabilmek için üst düzey bir İngilizce gerekir.

PTE

Yayınevi olan Pearson tarafından düzenlenen temeli bilgisayar olan bir İngilizce sınavıdır. Bu sınav rahat sınav saatleriyle ve rahat bir şekilde başvuru ve kabul imkanlarıyla İngilizce seviyesini acil bir şekilde belgelendirmek için çok uygun bir sınavdır, Sonuçlar çok kısa bir zaman dilimi içinde olmasının yanında birden çok sınava da girilmesi gerekmez, tek oturumla üç saatlik bir sınavdır. 16-18 yaş arası vasi izni ile 18 yaş üstü de kendi sınava başvurabilir ve katılabilir.

Bir cevap yazın