You are currently viewing Online Genel Fransızca Kursu
Online Genel Fransızca Kursu

Online Genel Fransızca Kursu

Bir dili en iyi öğrenme yönteminin, belirli bir eğitim aldıktan sonra o dilin konuşulduğu ülkelerden birisine giderek o ülkede yaşamak olduğu görüşü hemen hemen herkes tarafından paylaşılıyor. Çocuk yaşlarda ilgili ülkede yaşayıp eğitim alınmamışsa, orada yaşanarak öğrenilen dilin, dil bilgisi kuralları açısından eksiklikleri olduğu görülüyor.

Dil eğitimi için Türkiye’de yüz yüze kurslara, dünyayı sarsan salgın hastalık sebebiyle büyük oranda ara verilmiş görülüyor. Bu durumda zaman kaybetmemek için online genel Fransızca kursu en iyi çözüm olarak görülüyor.

Bir Lisan Bir İnsan

Dil eğitimi, insanların farklı kültürlerle tanışmalarının, olayları farklı açıdan görmelerinin de ilk adımı olarak görülüyor. Teknolojinin dili diyebileceğimiz İngilizce, hemen herkesin bildiği bir dil olarak karşımıza çıkarken, ilave olarak öğrenilen her bir yabancı dil kişisel gelişime önemli katkılar sağlıyor.

Yabancı dil bilgisi, çalışma hayatının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İngilizce bilgisi olmazla olmazlar arasındayken ilave her dil işe kabul ve iş hayatında başarı için kişiye avantaj sağlıyor.

Online Genel Fransızca Kursu
Online Genel Fransızca Kursu

Dil Öğrenmenin Önündeki Engel

Yabancı dil öğrenimindeki en büyük engeli anadilde düşünme alışkanlığı oluşturuyor. Kendi kendine çalışmada anadilin etkisinden kurtulmak mümkün olmuyor. Bu nedenle gösterilen çabanın karşılığı tam olarak alınamadığından bir müddet sonra dil öğrenme çabası akamete uğruyor.

Bu engeli aşmanın en kolay yolu ise dili yabancı bir öğretmenden öğrenmekten geçiyor. Aynı hedefe yönelmiş bir grubun yabancı bir eğitici tarafından yönlendirilmesiyle anadilde düşünme alışkanlığı yerini öğrenilen dilde düşünmeye, her kelime için bire bir karşılık aramak yerine düşünceyi yabancı dildeki öğrenilen kelimelerle ifade etmeye çalışmaya bırakıyor.

Yabancı Dil Eğitimi Yüz Yüze mi Olmalıdır?

Yabancı bir dili yabancı birinden sistemli olarak öğrenmeye çalışırken karşılaşılan engellerden birisinin de hata yapma korkusu olduğu görülüyor. Özellikle ülkemizde hata yapma endişesiyle yabancı dil öğrenmede güçlüklerin yaşandığı görülüyor. Bu durum yüz yüze eğitimde karşılaşılan en önemli engellerden birisini oluşturuyor.

Bu nedenle yabacı bir dil öğrenmek için başkalarıyla aynı ortamda bulunmak her zaman iyi sonuç vermiyor. Yabancı bir dili öğrenmek için alınan yardıma rağmen yüz yüze eğitimde karşılaşılan bu güçlük, yüz yüze eğitim mi online eğitim mi daha faydalı olacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Özellikle zorunlu eğitimler, öğrencilerin kontrolü için özellikle yüz yüze eğitimi zorunlu hale getiriyor. Ancak, yabancı dil eğitiminin; daha çok eğitim ihtiyacının farkına varmış bireylere veya bu zarureti fark etmiş ailelerin çocuklarına verildiği düşünüldüğünde online yabancı dil eğitiminin, yüz yüze eğitimdeki hata yapma endişesi sebebiyle konuşmaktan kaçınma sakıncasını da en aza indirgediği görülüyor. Aynı ortamda olmayan öğrenciler, daha rahat kendilerini ifade etme imkânı buluyor. Bu avantajına karşılık online eğitim, yüz yüze eğitimdeki sistemli yaklaşımı da kullanabiliyor.

Online Genel Fransızca Kursu
Online Genel Fransızca Kursu

Dil Eğitimi Bizim İşimiz

Ülkemizde İngilizcenin yaygınlığı arttıkça, dünyada en geçerli dillerin başında yer alan Fransızca eğitimi veren ciddi kuruluşların sayısı da azalmaktadır. Dil eğitiminin bir uzmanlık alanı olduğu dikkate alındığında Fransızca öğrenmek için de öğretmenlik tecrübesi olmayan ancak iyi derecede Fransızca bilen kişilerden istifade etmek iyi bir tercih olarak görülmüyor. Fransızcayı, dil eğitimi konusunda uzmanlaşmış ciddi kurumlardan yardım alarak öğrenmek en iyi çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Aksaray Amerikan Kültür olarak, tecrübeli eğitim kadromuz ve 100 yılı aşan dil eğitim tecrübemizle sizlere yeni bir lisan kazandırmayı temel hedef olarak görüyoruz.

İngilizce ve Fransızca dışında;

  • İspanyolca,
  • Rusça,
  • Almanca kurslarında da güçlü kadromuzla hizmet veriyoruz.

Dil kurslarımızı;

  • Latin dansları,
  • Güzel konuşma ve diksiyon kursları gibi sosyal aktivitelerle renklendiriyoruz.

Sosyal aktivitelerle başka kültürlerle etkileşim gerçekleşirken başlangıç seviyesini bitiren kursiyerlerimizi konuşma kulübüne de kabul ederek kursiyerin konuşma becerisini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Bir cevap yazın