You are currently viewing Etkin İngilizce Eğitimi Nasıl Olmalıdır?
Etkin İngilizce Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Etkin İngilizce Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Etkin İngilizce eğitimi kişiye göre değişkenlik göstermektedir. Kişiye uygun hazırlanan herhangi bir İngilizce eğitim programı eğitimi hem hızlı hem etkili bir hale dönüştürür. Etkin İngilizce eğitimi için gerekli olan her dilin temel 4 becerisi gereklidir. Bu 4 temel becerinin gelişmesi birbiriyle entegre olup bir alanın gelişmesi birine yararı dokunabileceği gibi bir alanın gelişmesinde sorun yaşandığında diğerinin gelişmesine olumsuz etkisi olabilmektedir.

Etkin İngilizce eğitimi aynı zamanda hangi alan için bu dili kullanacağınıza bağlıdır. Teknik destek ve mühendislik için daha çok okuma ve yazma becerileri, insan ilişkileriyle alakalı mesleklerde daha çok konuşma ve dinleme becerilerine yoğunluk verilmektedir. Dil eğitiminin 4 temel becerisi dinleme, okuma, yazma ve konuşmadır. Her becerinin kendine göre özellikleri ve öğrenme yöntemleri bulunmaktadır.

Dinleme Becerisi

Dinleme olayı anlamlı bilgileri başka insanlardan, cihazlardan yada başka ses cihazlarından alma olayıdır. Bu beceride dil, kulak ve beyin bir bütün gibi çalışarak anlama olayını gerçekleştirir. Burada seslerin anlaşılması çok önemli olduğu gibi bu seslerin ne kadar sürede algılandığı da çok önem teşkil etmektedir. Söylendiği gibi işitmek ve dinlemek aynı şey değildir.

Bu yetiyi kazanmak için çok fazla kaynak dinlenmeli ve gerektiğince aktif dinleme yapılmalıdır. Yabancı dil öğreniminde belirttiğimiz gibi dinleme çok büyük öneme sahiptir. Dinleme becerisi çağdaş bir eğitim ortamının oluşturulmasını ve bu eğitimin sürekliliğini sağlamakta görevlidir. Dinleme becerisi çalışmalarında öğrencilerin metni ana hatlarını anlaması dışında öğrencilerden konuyla alakalı ince detayları anlayabilmeleridir. Dinleme becerisinin geliştirmede en önemli yöntem konu içi dinleme etkinliği yapmaktır.

https://amerikankulturaksaray.com/ingilizce-dil-seviyeniz-ve-bunun-onemi/

Öğrenciler yapabilecekleri kadar fazla sayıda dinleme yapmaları gerekmektedir. Bu dinlemeler öğrencinin düzeyine uygun olmakla beraber aynı zamanda öğrencinin dinleme yeteneğinin geliştirecek düzeyde olmalıdır. Yabancı diziler izlemek etkili olduğu gibi bunları öğrencinin düzeyine bağlı olarak ya altyazılı yada altyazısız olarak olmalıdır. Altyazı başlangıç seviyesi öğrenciler haricinde asla Türkçe olmamalıdır.

Okuma Becerisi

Dil öğreniminin en temel becerisi okuma becerisidir. Okuma yapma ile kelime öğreniminin yanında dil bilgisi kuralları da öğrenilmektedir. Okuma becerisi, tüm becerileri geliştirmekte faydalıdır. Bunun nedeni okuma becerisi ile kelime bilgisi yeteneğinin kazanılmasıdır. Okuma bilgisinin en önemli yararı anlama bilgisinin kazanılmasıdır. Ayrıca kelimelerin okunuşu öğrenilerek konuşma becerisine katkısı da bulunmaktadır.

Bu becerinin geliştirilmesiyle düşünme ve algılama süreci daha etkili bir hale gelmektedir. Okuma becerisinin geliştirme aşamasında da öğrencinin düzeyine uygun ve kendini geliştirme seviyesinde olan okuma metinleri tercih edilmelidir. Öğrenciler, okudukları metinlerde bulunan bilmedikleri kelimeleri ve dil bilgisi yapılarını not tutmalı ve bunları detaylı şekilde öğrenmelidirler.

Konuşma Becerisi

Bu temel beceri ile birlikte duygu, düşünce ve isteklerin sözel olarak aktarılması sağlanmaktadır. Konuşma becerisi ile diğer temel beceriler arasında çok büyük bir etkileşim bulunmaktadır. Konuşma becerisi diğer tüm alanların gelişmesine bağlıdır. Konuşma becerisi kendi kendine konuşularak geliştirilebileceği gibi arkadaşlar ile konuşularak geliştirilmesi daha faydalı olmaktadır. Konuşma becerisi ayrıca dinleme becerisinin geliştirilmesi ile de geliştirilmektedir.

Yazma Becerisi

Dil öğreniminde en temel becerilerden biri olan yazma becerisi düşündüklerimiz ve bilgilerimizi yazıya dökmemizi sağlamaktadır. Yazma becerisi, okuma yapılarak ve okuduklarımızı yazıya dökerek geliştirmek mümkündür. Tüm becerilerin aynı düzeyde geliştirilmesi öğrenmeyi hızlandırmaktadır.

Kendi alanınıza göre de geliştirmeniz gerek beceri değişmektedir. Her becerinin gelişmesi diğer beceriye katkı sağlamakla beraber, kendi düzeyinize uygun çalışma kaynağı da büyük önem teşkil etmektedir. Özet olarak etkin İngilizce eğitimi kişiye ve öğrenme sebebine bağlı olarak değişmektedir.

Bir cevap yazın