Avrupa Konseyi, 1949 yılında kurulmuş ve daimi merkezi Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan devletarası siyasi bir organizasyondur. Konseyin başlıca hedefi; Avrupa’da demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü güvence altına almaktadır. Bugün 47 ülkede yaşayan 800 milyon kişiye hizmet vermektedir.

Avrupa Konseyi, kültürel ve dilsel çeşitlilik için hoşgörü ve saygı gibi ortak değerlere dayalı daha büyük bir Avrupa’yı inşa etmeyi amaçlamaktadır. Her yaştaki ce altyapıdaki insana daha fazla dil öğrenmesi ve diğer kültürlerle tanışma için uygulamalı bir yardımcı aracı olarak Avrupa Dil Portfolyosu kullanımını desteklemektedir. Aynı zamanda ADP, hangi düzeyde ve nasıl edinilmiş olursa olsun, altı yeterlilik düzeyindeki ortak bir Avrupa sistemini kullanarak dil becerilerini açıkca anlaşılır bir biçimde gösterme aracıdır.

Dil Portfolyosu 3 temel bölümden oluşur.

Bu bölümler ;

Dil Pasaportu: Bildiğiniz diller ve seviyeleri ile ilgili  kişisel bilgiler ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü’ nce geliştirilmiş dil seviyeleri.

Yabancı Dil Özgeçmişi: Kendini farketme (öğrenmeyi öğrenme), uluslararası deneyimler ve “neler yapabilirim” ifadeleri (kendini ölçme – self assessment) yer alır.

Dosya: Dil Sertifikası, Diploma, projeler ve makaleler gibi belgeler bulunur.

Aksaray Amerikan Kültür® Yabancı Dil Kursları´nda aldığı eğitiminden başarı sağlayanlar, www.verifymyportfolio.com  üzerinde kimlik bilgileri ile seviyelerini görebilmektedir. Aksaray Amerikan Kültür İngilizce Kursu, eğitimler tamamlandıktan sonra da kursiyerlerinin referansı olmaya devam eder.