İngilizce eğitimlerinde öğretilecek olan yabancı dil, bölümlere ayrılır. Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları’nda ise bu 6 bölümdür: A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere 6 adet seviyemiz vardır. Sırasıyla bunlar: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced ve Upper Advanced olarak geçer.

Her seviyenin bitiminde öğrenci belirli yetkinliklerde İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. Yeni bir dil öğrenme aşamasında olan kişilerin bilmesi gereken şey bunun bir süreç olduğudur ve her atlanılan seviyeyle öğrendikleri dile daha hakim olacaklarıdır.

İngilizce öğrenirken en güzel yol öğrenciye gereken bilgileri öğrettikten sonra bunu kullanma becerisini kazandırmaktır. Bunu yaparken de İngilizce’yi altı koldan öğreteceğiz: gramer, kelime, okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Öğrenci kendisi için gerekli bilgileri öğrendikten sonra bunları alıştırmalara döker. Bunları da hem sınıfta diğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte, hem de kendisine verilen ödevlerle pekiştirir.

Elementary (Başlangıç) Seviyesi Nedir ?

İlk seviyemiz olan A1 seviyemiz İngilizceyi hiç bilmeyen ya da çok az bilen kişilerin başlayacakları seviyedir. Bu seviyede İngilizce’ye en baştan bir giriş yapılır. Öğrencilerin İngilizce’nin gramer ve kök yapısını öğrendikleri, İngilizce gramerin çoğunluğunun verildiği ve temel 500 kelimenin öğretildiği seviyedir. Özellikle günlük konuşmalar ve yazışmalar için gerekli olan tüm gramer, bunları ifade etmek için gereken tüm kelimeler öğretilir. Öğrenciler sosyal hayatlarıyla ya da işleriyle ilgili bilgiler verebilir, tane tane konuşulduğunda söyleneni anlayabilir ve cevap verebilir.

Bir cevap yazın