You are currently viewing Intermediate (Orta) Seviye
İntermediate

Intermediate (Orta) Seviye

İngilizce eğitimlerinde öğretilecek olan yabancı dil, bölümlere ayrılır. Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları’nda ise bu 6 bölümdür: A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere 6 adet seviyemiz vardır. Sırasıyla bunlar: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced ve Upper Advanced olarak geçer.

Her seviyenin bitiminde öğrenci belirli yetkinliklerde İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. Yeni bir dil öğrenme aşamasında olan kişilerin bilmesi gereken şey bunun bir süreç olduğudur ve her atlanılan seviyeyle öğrendikleri dile daha hakim olacaklarıdır.

İngilizce öğrenirken en güzel yol öğrenciye gereken bilgileri öğrettikten sonra bunu kullanma becerisini kazandırmaktır. Bunu yaparken de İngilizce’yi altı koldan öğreteceğiz: gramer, kelime, okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Öğrenci kendisi için gerekli bilgileri öğrendikten sonra bunları alıştırmalara döker. Bunları da hem sınıfta diğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte, hem de kendisine verilen ödevlerle pekiştirir.

Intermediate (Orta) Seviyesi Nedir ?

Orta seviye olan B1 seviyesinde öğrencilerimiz, İngilizceyi aktif olarak kullanır. Yurt dışında kendileri için gerekli olan İngilizceyi konuşabilirler. Günlük konuşmaları, akademik yazıları okuyabilir, anlayabilir. Belirli bir konu hakkında tartışmaya girebilir. Akademik bir dilde olmadığı sürece, günlük konuşmaları anlayabilir, bunlarla ilgili yazılı ve sözlü cevaplar verebilir. Başkasının yardımı olmadan İngilizce olarak biriyle konuşup anlayabilir.

Dinlenme

Sesli mesajları dinleyip anlayabilir. Günlük dilde yöneltilen konuşmaları anlayabilir. Radyoda yayınlanan bir programı dinleyip anlayabilir.

Okuma

Tv’lerdeki altyazılı haberleri, son dakika haberlerini okuyup anlayabilir. Pasaport ve vizelerin üzerindeki bilgileri ve kısaltmaları okuyabilir. İnternet üzerinden alışveriş ve rezervasyon yapabilir.

Konuşma

Soru sorabilir ve detaylı tariflerle anlatabilir. Bir banka hesabı açtırabilir, para yatırabilir ve çekebilir. Resmi olmayan tartışmalarda kişisel görüş ve fikirlerini söylebilir, konuşmaya katılabilir. Çağrı merkeziyle konuşabilir, gerekli işlemlerini yapabilir. Bir filmle ya da kitapla ilgili fikirlerini belirtebilir.

Yazma

Cv’sini İngilizce olarak kendi hazırlayabilir. Basit bir gazete haberi yazabilir. Günlük konularla ilgili mail yazabilir, cevap verebilir. İngilizce günlük tutabilir. Kendi mesleğiyle ilgili reklam sloganları ve afiş hazırlayabilir, duyuru metinleri yazabilir.

Intermediate (Orta) Seviyesi Konu Başlıkları

B1 Orta Seviye – Intermediate Konu Başlıkları
 • Present Simple
 • Adverbs of frequency
 • Present Continuous: functions and time phrases
 • Present Continuous vs. Present Simple
 • Questions
 • Would you like…?/I’d like to…
 • Relative Clauses
 • Clauses of Purpose
 • Relative Clauses
 • Time Conjunctions
 • Used to (past habits)
 • While/When
 • Extreme Adjectives
 • Adverbs of Degree
 • Will (Decisions made at the time of speaking)
 • will & going to (plans, predictions)
 • Collacation with ‘get’
 • Present Perfect (for experiences)
 • ever & never
 • Present Perfect Continuous
 • Present Perfect (giving news)
 • Expressing ability: be able to, can, could, Expressing obligation: have to/must/need to
 • Giving advice: should, could, ought to
 • Question Tags, Causatives have/get something done,
 • Past tense of the verb “to be”
 • zero & 1st Conditionals, 2nd Conditionals,
 • Passive Voice, Future Continuous Tense, Comparatives & Superlatives as + adj/adv + as, more and more + adjsome & any

Bir cevap yazın