You are currently viewing Upper-Intermediate

Upper-Intermediate

Her seviyenin bitiminde öğrenci belirli yetkinliklerde İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. Yeni bir dil öğrenme aşamasında olan kişilerin bilmesi gereken şey bunun bir süreç olduğudur ve her atlanılan seviyeyle öğrendikleri dile daha hakim olacaklarıdır.

İngilizce öğrenirken en güzel yol öğrenciye gereken bilgileri öğrettikten sonra bunu kullanma becerisini kazandırmaktır. Bunu yaparken de İngilizce’yi altı koldan öğreteceğiz: gramer, kelime, okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Öğrenci kendisi için gerekli bilgileri öğrendikten sonra bunları alıştırmalara döker. Bunları da hem sınıfta diğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte, hem de kendisine verilen ödevlerle pekiştirir.

Upper-Intermediate (Orta Üstü) Seviyesi Nedir ?

Upper Intermediate Hangi seviye?


Orta seviyenin son seviyesi olan B2 seviyesinde öğrencilerimiz, günlük hayatta ihtiyaç duyacakları İngilizceyi tam olarak öğrenmiş olur. Akıllarından geçen her şeyi İngilizce söyleyebilir, farklı aksanları anlayabilir, İngilizce bir metini okuyup anlayabilir ve çeviri yapabilir. Genel İngilizce’nin bitip, akademik İngilizce’ye geçilen seviyedir. İngilizce’nin sözlü ve yazılı olarak akıcı, düzgün ve doğru biçimde kullanabildiği seviyedir. Kendi mesleğiyle ilgili sunum yapabilir, rahatlıkla mail yazabilir ve cevaplayabilir.

Dinlenme

Uzun konuşmaları ve konferansları anlayabilir. Devrik cümleleri ya da farklı aksanları anlayabilir. Tüm sosyal haber ağları ve televizyonda geçen videoları, programları anlayabilir. Altyazısız film izleyebilir.

Okuma

Makaleleri, raporları okuyup anlayabilir. İngilizce kitapları sözlük kullanmadan okuyabilir.

Konuşma

Ana dili İngilizce olan kişilerle rahatlıkla konuşup anlaşabilir. Kendini akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilir. Günlük ya da akademik bir tartışmaya katılabilir. İngilizce sunum yapabilir.

Yazma

Birçok konuyla ilgili detaylı metinler yazabilir. Bilgi aktarımı yapan ve belli bir görüşü destekleyen ya da ona karşı çıkan sebepleri veren bir makale ya da rapor yazabilir.

B2 (Upper Intermediate) seviyesinde işlenecek konular

 • Review of the tense system: simple, continuous and perfect aspect
 • Compund Adjectives
 • Auxiliary Verbs
 • Compound adjectives
 • Modals of Speculation: might/may/can’t/must
 • Used to-past habits
 • be/get used to
 • Past Perfect Simple
 • Past Perfect Continuous
 • Infinitives
 • Word Formation
 • Gerunds, Adverbs
 • Discourse Markers in Speech
 • 1st & 2nd Contitionals
 • Phrasal Verese, 3rd Conditional
 • Synonyms (Formal & Informal)
 • Prefer/rather, “if” (Provided that/unless/as long as
 • American vs. British Vocabulary
 • Wish Clauses
 • The Use of metaphors
 • similes and idioms
 • Indirect Questions
 • Adjectives, Passive Constructions
 • Suffices
 • Causatives
 • get/have something done
 • Prefixes
 • Particilple Clauses
 • Synonyms Antonyms
 • Intensifying Adjectives
 • Future in the past
 • Future Perfect Simple
 • Idioms, Future Perfect Continuous
 • Past Modals
 • Review of Reported Speech
 • Inversion

Bir cevap yazın