Hemen Yaz
Hemen Ara

Ücretsiz deneme dersi için hemen formu doldur!


Upper Intermediate Orta Üstü Seviyesi

Bilgi Al

Diğer Yazılar

Upper Intermediate Orta Üstü Seviyesi

Her seviyenin bitiminde öğrenci belirli yetkinliklerde İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. Yeni bir dil öğrenme aşamasında olan kişilerin bilmesi gereken şey bunun bir süreç olduğudur ve her atlanılan seviyeyle öğrendikleri dile daha hakim olacaklarıdır.

İngilizce öğrenirken en güzel yol öğrenciye gereken bilgileri öğrettikten sonra bunu kullanma becerisini kazandırmaktır. Bunu yaparken de İngilizce’yi altı koldan öğreteceğiz: gramer, kelime, okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Öğrenci kendisi için gerekli bilgileri öğrendikten sonra bunları alıştırmalara döker. Bunları da hem sınıfta diğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte, hem de kendisine verilen ödevlerle pekiştirir.

Upper-Intermediate (Orta Üstü) Seviyesi Nedir ?

Upper Intermediate Hangi seviye?

Orta seviyenin son seviyesi olan B2 seviyesinde öğrencilerimiz, günlük hayatta ihtiyaç duyacakları İngilizceyi tam olarak öğrenmiş olur. Akıllarından geçen her şeyi İngilizce söyleyebilir, farklı aksanları anlayabilir, İngilizce bir metini okuyup anlayabilir ve çeviri yapabilir. Genel İngilizce’nin bitip, akademik İngilizce’ye geçilen seviyedir. İngilizce’nin sözlü ve yazılı olarak akıcı, düzgün ve doğru biçimde kullanabildiği seviyedir. Kendi mesleğiyle ilgili sunum yapabilir, rahatlıkla mail yazabilir ve cevaplayabilir.